Politikalarımız
Müşterilerimizin beklentilerini sektörümüzün yenilikleri ile bir araya getirmek ARDA olarak birincil hedefimizdir.
Bu hedefe ulaşmak için;

   > Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,

   > İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

   > Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı,

   > Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun, üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluklarımızı yerine getiren bir yönetim sistemi yürütmeyi,

   > Hizmet verdiğimiz tüm projelerde zaman, bilgi, işgücü, malzeme, makine ve mali kaynakları tüm iş süreçleri bazında bütünleşik ve etkin planlayıp ve yönetmeyi,

   > Elektrik Mühendisliği kapsamına giren tüm sistemlerde, müşteri beklentileri ve memnuniyeti doğrultusunda uygulama ve test, devreye alma, bakım ve danışmanlık alanlarında ekonomik ve uygulanabilir çözümleri hızlı ve doğru bir şekilde belirleyip sunmayı ve teslim etmeyi,

   > Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı görevlerimiz olarak benimsedik.